Praktisch

Wij zijn als club verzekerd bij de GymFed hier onder vinden jullie het ongevallen formulier.

 

 

CLUBREGELEMENT

De lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen. Bij de kleuter- en basisgymnasten zal de trainer de gymnasten wel ophalen in de kleedkamers om drukke te vermijden.

Om de trainingen niet te verstoren, dienen de ouders de gymzaal onmiddellijk te verlaten van zodra de gymnasten bij hun respectievelijke train(st)er hebben aangemeld. De gymnasten kunnen opnieuw afgehaald worden, ten vroegste 5 min voor het einde van de training. Hiervoor wachten de ouders in de inkomhal aan de gymzaal.

Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les. Dit is omwille van veiligheidsredenen! Knuffels en speelgoed worden beter thuisgelaten. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Waardevol materiaal kan opgeborgen worden in de lockers. Turnclub Flexible is niet verantwoordelijk voor gestolen materiaal uit de turnzaal en/ of kleedkamer. Achtergelaten kleding kan U steeds opvragen bij ons of bij de ‘verloren voorwerpen’ van de sporthal (navraag op secretariaat sporthal).

De lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. Bij oponthoud verwittigt U de train(st)er. De kleuters verzamelen steeds in hun kleedkamer en worden daar ook door de ouders afgehaald.

De gymnasten verlaten de zaal niet, vooraleer zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen.

De gymzaal en de kleedkamers moeten worden proper gehouden. Wij laten enkel herbruikbare flessen toe in de turnzaal. Eten in de gymzaal is verboden! Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les!

Uw lidkaart kan u zelf downloaden op de website van de GymFed.

https://www.gymfed.be/nieuws/geniet-van-het-ledentarief-op-onze-activiteiten

Wanneer het lidgeld nog niet betaald is, gelieve dit dan dringend te regelen. Een niet verzekerd sportongeval kan U anders een pak geld kosten!

De Turnclub dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld (vul hiervoor het contactformulier in). 

De Turnclub dient te worden verwittigd indien U gedurende langere tijd de lessen (wegens ziekte, kwetsuur, …) niet kunt volgen. Ook de train(st)er wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van langer dan vier weken en wanneer dan geen enkele les gevolgd wordt, kan een herberekening van het lidgeld plaatsvinden. Hierbij dient steeds verplicht een doktersattest voorgelegd te worden.

Gelieve de coach in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, vroegere breuken, astma, diabetes, …).

Indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden. We wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun hobby: we zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van train(st)ers, medegymnasten of bestuursleden. Pesten hoort in onze club absoluut niet thuis.

Het is niet toegestaan dat een wedstrijdgymnast verschillende gymnastiekdisciplines gaat combineren. De combinatie van één discipline op wedstrijdniveau en één of meerdere disciplines op recreatief niveau blijft wel toegestaan.

Wij bieden als club één gratis proefles per gymnast aan (per groep).